html website creator

L H L d.o.o.

Knjigovodstvene usluge

O nama


Društvo je registrirano 1993. godine za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, sa sjedištem u Delnicama, na adresi Matice Hrvatske 17. Tijekom 2015. godine Društvo se seli u nove prostorije na adresi poslovanja Društva u Delnicama, Bana Josipa Jelačića 2 a.
Djelatnici Društva osposobljeni su za obavljanje svih potrebnih usluga


Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na svaki Vaš upit!

Usluge

Sukladno dogovoru, uz niže navedene usluge, nudimo Vam i mogućnost izvršavanja svih terenskih i drugih obveza Vašeg subjekta. 

Malo i srednje poduzetništvo

- Izrada prijedloga kontnog plana i računovodstvenih politika
- Vođenje poslovnih knjiga
-Statistički izvještaji
-Godišnji financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz financijske izvještaje)
- Prijava poreza na dobit
- Ostali knjigovodstveni poslovi u dogovoru s klijentom.

Obrti i samostalna zanimanja

- Knjiga primitaka i izdataka
- Knjiga prometa
- Popis dugotrajne imovine
- Evidencija o obvezama i potraživanjima
- Godišnja prijava poreza na dohodak
- Ostali poslovi u dogovoru s klijentom.

Udruge i ustanove
                   

- Vođenje poslovnih knjiga
- Organizacija knjigovodstva i izrada računovodstvenih politika
- Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja u propisanim rokovima
- Radni odnosi i prava zaposlenih u udrugama
- Poslovno savjetovanje u vezi s neprofitnim organizacijama.

Mobirise
Mobirise

Pokrećete novi posao?

Uz savjetodavne usluge i pomoć prilikom osnivanja, novoosnovanim tvrtkama, obrtima i udrugama nudimo posebne financijske pogodnosti!

Cjenik usluga

Cijene usluga ovise o nizu parametara. Kontaktirajte nas radi više informacija i preciziranja cijene u odnosu na obim usluga.

Novoosnovane tvrtke i udruge

od  300 kn
mjesečno
  • Navedena cijena je bez PDV-a
  • Kontaktirajte nas radi provjere opsega usluga uključenih u navedenu cijenu!

Obrti i samostalna zanimanja

od  400 kn
mjesečno
  • Navedena cijena je bez PDV-a
  • Kontaktirajte nas radi provjere opsega usluga uključenih u navedenu cijenu!

Poduzeća do 5 zaposlenih

od  1000 kn mjesečno
  • Navedena cijena je bez PDV-a
  • Kontaktirajte nas radi provjere opsega usluga uključenih u navedenu cijenu!

Sa zadovoljstvom očekujemo Vaš posjet!

Adresa
L H L d.o.o.
Bana J.Jelačića 2a
51300 Delnice

Kontakt
Email: lhl@ri.t-com.hr
Telefon: 051 812 464
Mobitel: 099 78 54 817

Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak
7:00 - 15:00